14.11.2017

Informacja o wyborze Wykonawcy dotycząca zapytania ofertowego z dnia 06.11.2017 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy dotycząca zapytania ofertowego z dnia 06.11.2017 r. - dotyczącego realizacji usługi doradczej obejmującej przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej.

Zdjęcie przedstawiające siedzibę firmy

06.11.2017

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej

Zdjęcie przedstawiające maszyny zakupione dzięki dotacjom

11.10.2016

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” po IR

Zdjęcie przedstawiające pracownika Proxim

01.04.2019

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich nr. POPW.01.04.00-06-0006/19 „Wzrost rozpoznawalności marki EUROWEK poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap

Zdjęcie przedstawiające maszyny zakupione dzięki dotacjom

01.10.2020

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nr. RPLU.03.07.00-06-0191/20 „Uruchomienie produkcji tkanin z włókien szklanych zaimpregnowanych innowacyjnym impregnatem otrzymywanym na bazie surowca odzyskanego z odpadu powstającego podczas produkcji tych tkanin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Zdjęcie przedstawiające maszyny zakupione dzięki dotacjom

06.04.2023

PROXIM PLEWKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Internacjonalizacja firmy PROXIM PLEWKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA poprzez wejście z ofertą na 2 nowe rynki”

Zdjęcie przedstawiające maszyny zakupione dzięki dotacjom