14.11.2017

Informacja o wyborze Wykonawcy dotycząca zapytania ofertowego z dnia 06.11.2017 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy dotycząca zapytania ofertowego z dnia 06.11.2017 r. - dotyczącego realizacji usługi doradczej obejmującej przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej.

Zdjęcie przedstawiające siedzibę firmy

06.11.2017

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej

Zdjęcie przedstawiające maszyny zakupione dzięki dotacjom

11.10.2016

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” po IR

Zdjęcie przedstawiające pracownika Proxim